Το Δικαίωμα Πρόσβασης, που αναφέρεται επίσης ως Δικαίωμα Πρόσβασης και πρόσβαση υποκειμένου [δεδομένων], είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα στους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σιγκαπούρη, η Βραζιλία και οι χώρες της Ευρώπης έχουν αναπτύξει νόμους που ρυθμίζουν την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ως προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι: «Το δικαίωμα πρόσβασης κατέχει κεντρικό ρόλο στο οπλοστάσιο μέτρων ενδυνάμωσης του υποκειμένου των δεδομένων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία δεδομένων».[1] Αυτό το δικαίωμα χρησιμοποιείται συχνά ως Αίτημα Πρόσβασης Υποκειμένου.

Το δικαίωμα πρόσβασης κατοχυρώνεται ως μέρος του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στην πραγματικότητα το μόνο από τα πρακτικά δικαιώματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα που παρατίθεται εκεί.

Στον GDPR, αυτό το δικαίωμα ορίζεται σε διάφορες ενότητες του άρθρου 15. Υπάρχει επίσης δικαίωμα πρόσβασης στη νομοθεσία εταίρων του GDPR, την Οδηγία για την Επιβολή του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων.[2] Όταν η οδηγία της ΕΕ μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ανασταλεί ή να περιοριστεί, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας στο άρθρο 34 του Bundesdatenschutzgesetz.[3] Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπόλ προσφέρει δικαίωμα πρόσβασης.[4]

Αλλάξτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Παρακαλούμε στείλτε μας email για να αλλάξουμε τα δεδομένα σας

Διαμαρτυρηθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα

Παρακαλούμε στείλτε μας email για να παραπονεθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα